GALATOUR TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

Du lịch & Sự Kiện Gala nhà tổ chức tour du lịch trong nước, tour du lịch, khách lẻ cuối tuần đặc biệt tổ chức các chương trình hội nghị, tham quan, nghỉ dưỡng, kết hợp team bilding từ nhỏ đến cao cấp (Vận động biển, vận động trường, Game liên hoàn ..., chương trình Gala Lunch, Gala diner đặc sắc)!

23-ninh-chu-(1).jpg 63-ninh-chu-(2).jpg 16-ninh-chu-(3).jpg 69-ninh-chu-(4).jpg 56-ninh-chu-(5).jpg 48-ninh-chu-(6).jpg

Tour Ninh Chữ Mùng 7-8-9 âm lịch 2017

Thời gian:3 ngày 2 đêm
Số lượng:70 Khách
Phương tiện:Xe du lịch

Đặt tour tương tự 19/02/2017 09:22 AM

37-da-lat-(1).jpg 24-da-lat-(2).jpg 70-da-lat-(3).jpg 22-da-lat-(4).jpg 71-da-lat-(5).jpg 89-phuong-tim-da-lat.jpg

Tour Đà Lạt Tết Âm Lịch 2017 mùng 2-3-4

Thời gian:3 ngày 2 đêm
Số lượng:26 Khách
Phương tiện:Xe du lịch

Đặt tour tương tự 19/02/2017 09:19 AM

51-co-thach-(6).jpg 38-co-thach-(1).jpg 38-co-thach-(2).jpg 56-co-thach-(3).jpg 48-co-thach-(4).jpg 44-co-thach-(5).jpg

Tour Cổ Thạch Phan Thiết 31-01-02/2/2017

Thời gian:2 ngày 2 đêm
Số lượng:26 Khách
Phương tiện:Xe du lịch

Đặt tour tương tự 18/02/2017 06:22 PM

43-an-com.jpg 81-du-lich-binh-duong.jpg 10-hoa-mong-cop.jpg 11-khach-gala.jpg 14-thuyet-minh-gala.jpg 63-tour-binh-duong.jpg 60-tap-the-tet-tay.jpg

Tour Đà Lạt Tết Tây 2016 3N3Đ

Thời gian:30-02/1/2017
Số lượng:27 Khách
Phương tiện:Xe du lịch

Đặt tour tương tự 10/01/2017 11:48 PM

20-Hinh-tap-the.jpg 22-du-lich-gala.jpg 30-game-gala.jpg 55-tro-choi-bien.jpg 84-van-dong-gala.jpg 39-Vung-Tau.jpg

Tour Bình Dương Vũng Tàu 2N1D

Thời gian:04-05/12/2016
Số lượng:100 Khách
Phương tiện:Xe du lịch

Đặt tour tương tự 10/01/2017 10:56 PM

70-NC-XN-(6).jpg 79-NC-XN-(1).jpg 20-NC-XN-(2).jpg 50-NC-XN-(3).jpg 85-NC-XN-(4).jpg 67-NC-XN-(5).jpg

Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Vườn Nho

Thời gian:2 ngày 2 đêm, 01-03/ 7 / 2016
Số lượng:39 Khách
Phương tiện:Xe du lịch,tàu đáy kính

Đặt tour tương tự 12/07/2016 10:38 PM

51-NC-INFAC-1.jpg 20-IN-FAC-2.jpg 24-IN-FAC-3.jpg 41-IN-FAC-4.jpg 14-IN-FAC-5.jpg 67-IN-FAC-6.jpg

Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Vườn Nho

Thời gian:2 ngày 2 đêm, 17-18-19/ 6/2016
Số lượng:121 Khách
Phương tiện:Xe du lịch,tàu đáy kính

Đặt tour tương tự 12/07/2016 10:35 PM

58-AL-doi-cat.jpg 55-AL-tap-the.jpg 18-AL-truot-cat.jpg 63-AL-vuot.jpg 55-ALoc.jpg 64-chiu-quay.jpg 40-van-dong.jpg

Tour Cổ Thạch - Phan Thiết - Mũi Né

Thời gian:2 ngày 2 đêm, 28-29-30/ 5/2016
Số lượng:41 Khách
Phương tiện:Xe du lịch

Đặt tour tương tự 12/07/2016 10:08 PM

75-Da-Lat-4N3D-UH-(1).jpg 58-Da-Lat-4N3D-UH-(2).jpg 90-Da-Lat-4N3D-UH-(3).jpg 61-Da-Lat-4N3D-UH-(4).jpg 63-Da-Lat-4N3D-UH-(5).jpg 71-Da-Lat-4N3D-UH-(6).jpg

Đà Lạt -Đường Hầm Đất Sét

Thời gian:4 Ngày 3 Đêm 20-23/6/2016
Số lượng:73 Khách
Phương tiện:Xe du lịch

Đặt tour tương tự 12/07/2016 10:07 PM

51-NC-HHD.jpg 53-NC-HHD1.jpg 70-NC-HHD2.jpg 22-NC-HHD3.jpg 29-NC-HHD4.jpg 81-cuu-ninh-thuan.jpg

Tour Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Vườn Nho

Thời gian:2 ngày 2 đêm, 5-6-7/6/2016
Số lượng:45 Khách
Phương tiện:Xe du lịch

Đặt tour tương tự 11/06/2016 11:30 PM

18-DL-NT.jpg 11-DL-NT1.jpg 81-DL-NT2.jpg 47-DL-NT3.jpg 25-DL-NT4.jpg 88-DL-NT5.jpg

Đà Lạt - Nha Trang - Đảo Khỉ

Thời gian:4 ngày 4 đêm , 3-4-5-6-7/62016
Số lượng:40 Khách
Phương tiện:Xe du lịch

Đặt tour tương tự 11/06/2016 11:26 PM

12-VT-TLap.jpg 86-VT-Tlap1.jpg 76-VT-Tlap2.jpg 86-VT-Tlap3.jpg 30-VT-Tlap4.jpg 57-Thich-ca-phat-dai-vung-tau.jpg

Vũng Tàu

Thời gian:2 ngày 1 đêm, 1-2/6/2016
Số lượng:30 Khách
Phương tiện:Xe du lịch

Đặt tour tương tự 11/06/2016 11:21 PM

Top